Bootstrap Themes

ใช้พลังและความสามารถ
เปลี่ยน Mindset สังคม

ร่วมงานอาสาสร้างสรรค์โปรเจคที่มาจากเด็กพุทธให้เกิดขึ้นจริง ผ่านการใช้พลังกายกับพลังใจที่เต็มเปี่ยม และความสามารถที่มีอยู่ ทั้งนี้โปรเจคของเราส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นการทำเพื่อต้องการจะเปลี่ยน Mindset ของคนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน มาช่วยกัน! ทำให้เกิดขึ้นจริงกันเถอะ!

100%x270

กรอกศัพท์ลงแอพ PaliLab

ร่วมงานอาสากรอกศัพท์ธรรมบทภาค 1 - 8 ลงในแอพบาลี เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีด้านการศึกษาในวงการพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น

รับงานอาสา